Loading...
Цели2018-07-08T16:39:49+00:00

ЦЕЛИ И НАМЕРЕНИЯ

 • Да насърчаваме икономическите отношения между Канада и България в сферата на търговията, промишлеността, земеделието, финансите, транспорта, технологиите, професионалните дейности и други.
 • Да се стремим към конструктивни решения в областта на канадско-българските бизнес отношения.
 • Да защитаваме и насърчаваме общите търговски интереси на членовете си.
 • Да насърчаваме и поддържаме етични стандарти или етичен кодекс при осъществяването на търговска дейност.
 • Да осигуряваме чуваемост на мнението на членовете на Камарата по всякакви видове икономически, търговски, финансови, промишлени и други подобни въпроси.
 • Да събираме и разпространяваме информация свързана с търговията, промишлеността, земеделието, финансите, транспорта, технологиите, професионалните дейности, данъчни въпроси свързани с тях, както и други значими теми.
 • Да подпомагаме членовете ни, които са ангажирани или възнамеряват да станат ангажирани с развитие на търговски връзки между компании в Канада и България и други страни за законни цели.
 • Да представляваме многообразието си от членове по въпроси от общ интерес.
 • Да осигуряваме форум за нетуъркинг и достъп до информация.
 • Да служим като доверен и влиятелен застъпник пред държавните институции.
 • Да насърчаваме гражданско-ориентираното участие в местните общности.Да защитаваме основните ценности на Камарата.
 • СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И НАМЕРЕНИЯТА
 • За постигане на своите цели и намерения Канадско-българската търговска камара ще поддържа редовни отношения със своите членове и ще взаимодейства с бизнес общността, агенциите и властите в Канада и България.
 • Средствата, които Камарата ще използва да постигне своите цели и намерения:
 • а. събиране и осигуряване на данни за контакт с канадски и български компании и професионалисти;
  б. набавяне и осигуряване на информация относно търговските взаимоотношения между Канада и България;
  в. осигуряване на съответната търговска информация във връзка с търговски и други икономически въпроси относно Канада и България;
  г. организиране на събития и изпълняване на програми, представляващи търговски интерес;
  д. взаимодействие със съответните канадски и български държавни власти, както и съответните международни организации, имащи отношение към търговията и инвестициите;
  е. предприемане на всякакви действия, водещи до постигане на посочените цели и намерения.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРИ

error: Content is protected !!