Loading...
За Нас2018-07-07T20:19:04+00:00

ЗА НАС

Добре дошли на уебсайта на Канадско-българската търговска камара – една от най-големите търговски камари в България и най-динамичната и влиятелна бизнес организация в сферата на бизнеса между Канада и България.

На този сайт ще намерите информация за услугите, подкрепата, застъпничеството, ползите от членството, мрежата от връзки, мисията, целите, борда на директорите, изпълнителния екип, комитетите, партньорите и публикациите на Канадско-българската търговска камара. Също така ще намерите и основни факти, данни и доклади за бизнеса в Канада и България.

Нашите членове са обединени от увереността, че икономическа система основаваща се на свободна търговия, отворени пазари, върховенство на закона и частен бизнес, създават заетост, просперитет и стабилност. Канадско-българската търговска камара е приела набор от бизнес правила в подкрепа на нашия ангажимент за етични и отговорни бизнес практики.

Канадско-българската търговска камара е активна, неправителствена организация, която предоставя широка нетуъркинг платформа за своите членове с бизнес интереси в Канада и България. Камарата представлява бизнеси с всякаква големина и от целия спектър на промишлени отрасли и сектори. Нашите членове включват както малки и средни предприятия, така и мултинационални корпорации, също и професионалисти в бизнеса и предприемачи, обединени от общата цел да развиват стопански отношения и да разрешават свързаните с това проблеми посредством обединената си сила и влияние.

Канадско-българската търговска камара е влиятелна организация. Тя е ефективен защитник, който говори с колективен авторитет по важни за своите членове търговски проблеми и такива на държавната политика.

Канадско-българската търговска камара е многообразна. Независима организация на доброволен принцип, Камарата черпи своята сила от своята широка и разнообразна членска маса, която е силна, представлява различни националности и включва както големи корпорации, така и малки и средни предприятия. Благодарение на нашата сила в Канада и България, и фактът, че сме отворени към всички националности, ние ви даваме най-високото ниво на достъп до бизнеса в Канада и България.

Канадско-българската търговска камара е динамична. Нейните членове, чрез повече от 10 активни комитета и множество програми ежегодно, определят дневния ред на Камарата, идентифицирайки най-важните проблеми на публичната политика от значение за различните стопански сектори.

Канадско-българската търговска камара е активна. Наред с благотворителните дейности, ние поддържаме етична корпоративна отговорност.

Канадско-българската търговска камара се старае да поддържа статуса на България като център на международния бизнес и финанси в Балканския регион. Нашата сила и ефективност зависят от подкрепата и участието на нашите членове. Ако все още не сте член, можете да се присъедините към Камарата още днес!

Предметът на дейност на Канадско-българската търговска камара е насърчаване и оказване на съдействие на канадско-българските икономически отношения в областта на търговията, промишлеността, земеделието, финансите, транспорта, технологиите, професионалните дейности и други.

Нашата мисия е да промотираме интересите на членовете на Канадско-българската търговска камара в Канада и България, осигурявайки идеи, застъпничество, подкрепа и връзки.

НИЕ ВИ ПОМАГАМЕ ДА БЪДЕТЕ ВИНАГИ ИНФОРМИРАНИ

Събития

Всяка година ние организираме събития с лидери на бизнеса и представители на държавните институции от Канада и България. Организираме също и конференции, семинари, кръгли маси и социални събития, като нетуъркинг събирания и благотворителни събития.

Срещи на комитетите

Като член на Канадско-българската търговска камара ще имате възможност да участвате в над 10 комитета, които се събират всеки месец с цел установяване на контакти, изслушване на идеите на лидерите в съответните индустриални сектори и обсъждане на значимите за тези сектори теми.

Публикации

Научете най-новото, което засяга вашия бизнес, прочетете последните новини от Канадско-българската търговска камара и научете за други компании – членове на Камарата от нашия електронен бюлетин. Четете анализи на икономическата, политическата и пазарната ситуация в Канада и България. Свържете се с членовете на нашата Камара през нашата бизнес мрежа.

НИЕ ПРЕДСТАВЛЯВАМЕ ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ

Канадско-българската търговска камара представлява своите членове пред най-висшите нива на управлението на Канада и България. Ние се стремим да играем важна роля в развитието на канадско-българските търговски отношения и редовно да провеждаме срещи с представители на държавните институции в Канада и България, за да защитим интересите на нашите членове. Нашето застъпничество постига резултати за членовете ни.

Членовете на Канадско-българската търговска камара провеждат срещи с висши длъжностни лица от държавното управление с цел обсъждане на въпросите на бизнеса в Канада и България.

НИЕ ПОМАГАМЕ НА БИЗНЕСА ВИ ДА БЪДЕ ВИНАГИ СВЪРЗАН

Достигнете до лицата взимащи решения чрез нашите възможности за брандинг и публично представяне.  Само членове на Камарата могат да се възползват от възможността да бъдат представени на нашия уебсайт и в нашите публикации.

Направете бизнеса си видим за другите, когато говорите на наши събития.  Независимо дали става дума за връзка с бизнес лидери на нашите събития при закрити врата или журналисти на нашите открити заседания, нека разберем каква е вашата професионална експертиза и с удоволствие ще обсъдим възможностите за профилиране на бизнеса ви на събитие, за да му дадем платформа да се свърже и подобри своя публичен образ и бизнес нетуъркинг.

НИЕ ПОДКРЕПЯМЕ ЗНАЧИМИ ЦЕННОСТИ:

  • Частно предприемачество
  • Свободна търговия
  • Върховенство на закона
  • Етични и отговорни бизнес практики
  • Прозрачност и свободен обмен на информацията
  • Приятелски отношения и сътрудничество между нашите членове

МИСИЯТА НА КАМАРАТА

  • Да защитаваме интересите на нашите членове и да представяме техните мнения пред отговорните, взимащи решения лица, в индустрията и държавното управление.
  • Да добавяме реална стойност към членството чрез широка програма от публикации, конференции, семинари, събития, функции и мисии.
  • Да създаваме и развиваме многообразието на членската маса и да осигуряваме на членовете ни значима платформа, предоставяща нетуъркинг възможности.
  • Да улесняваме търговията за и между нашите членове и да подпомагаме търговията между България и други страни.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРИ

error: Content is protected !!