Loading...
Контакти2018-07-20T17:12:38+00:00

КОНТАКТИ

Канадско-българска търговска камара

Адрес: София 1000, България,
ул. „Георги Раковски“ 132А,
етаж 1, офис 3

Тел: +359 2 851 72 27

Факс: +359 2 851 78 87

E-mail: office@cbcc.bg

Сайт: www.cbcc.bg

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРИ

error: Content is protected !!