Loading...
Изпълнителен екип2018-07-07T20:32:11+00:00

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЕКИП

Никола Илиев
Изпълнителен Директор
Никола Илиев управлява оперативната дейност на Канадско-българската търговска камара. Той отговаря за ръководството на изпълнителния екип и, заедно с Борда на Директорите, членовете на комитетите, и другите членове на Камарата, е ангажиран с развитието и прилагането на програмите и стратегиите на Камарата.

Силвия Писарова
Заместник-изпълнителен директор
Силвия Писарова асистира при управлението на оперативната дейност на Канадско-българската търговска камара и подпомага изпълнителния директор при осъществяването на неговите управленски задачи.

Димитър Петров
Ръководител на отдела за управление, публични политики и лобиране
Димитър Петров подпомага отношенията между бизнеса в Канада и България и държавните институции. Димитър Петров отговаря за ангажирането на членовете с провеждането на изследвания на икономическата среда, политиките и застъпничеството пред държавните институции. Той също така има задачата да разширява присъствието на Камарата в публичното пространство чрез изпълнението на бизнес мисии и взаимодействието с партньори.

Димитър Христев
Ръководител на отдела за корпоративно управление
Димитър Христев съветва големи мултинационални компании по въпроси на корпоративното управление.

Райна Петрова
Ръководител на изследователската дейност
Райна Петрова организира националните и регионални публикации и анализи на Камарата. Тя също така отговаря за взаимодействието с държавното управление и координирането на регионални бизнес мисии и подпомагането на Борда на Директорите.

Николай Димов
Ръководител на отдела за връзки с членовете
Николай Димов управлява екипа за връзки с членовете и отговаря за стратегиите на Камарата за разрастване на членската маса и нейното консолидиране.

Виолета Василева
Ръководител на отдела по маркетинг, връзки с обществеността и бизнес развитие
Виолета Василева отговаря за маркетинга, привличането и консолидирането на членовете, връзките с обществеността, бизнес развитието и разрастването на членската маса. Тя работи с членуващите в Камарата компании за максимизирането на разпознаваемостта на техните брандове чрез инструментите на маркетинга, взаимодействието и спонсорството.

Елена Георгиева
Ръководител на отдела за корпоративни събития
Елена Георгиева отговаря за организирането и провеждането на събитията на Камарата – сутрешни и обедни срещи, конференции, семинари, кръгли маси и социални събирания. Тя определя спикърите и лекторите на всяко събитие и предлага за обсъждане темите, които интересуват бизнес общността в Канада и България, а също така отговаря за планирането и провеждането на годишното редовно общо събрание на Камарата.

Божидар Кирчев
Ръководител на отдела за програми и връзки с комитетите
Божидар Кирчев отговаря за координирането на дейността на комитетите на Камарата, а също така и за всички събития, свързани с участието на представители на държавните институции. Той работи с председателите на комитетите на Камарата с цел определянето на темите за обсъждане от всеки комитет.

Теодора Мутафчийска
Ръководител на отдела за финанси и счетоводство
Теодора Мутафчийска отговаря за финансите и счетоводството на Камарата.

Анна Томова
Ръководител на административния отдел
Анна Томова отговаря за администрацията на Камарата и изготвя месечните отчети за Борда на Директорите.

Петър Аргиров
Ръководител на отдела за информационни технологии и услуги по поддръжка
Петър Аргиров ръководи техническите системи на Камарата и поддръжката на IT инфраструктурата.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРИ

error: Content is protected !!